بازیگری تئاتر

بازیگری کاری دشوار است ولی با  فراگیری فنون آن می شود این سختی را از بین برد.در بازیگری تئاتر مهارت بیشترین اهمیت را دارد چرا که تکنیک در تکامل شکل بازی موثر است.

حال تکنیک چیست؟

نورالدین استوار در جایی از کتابش می گوید :((تکنیک چارچوبی است که بر مبنای آن بازیگر نقش خود را بنا می نهد و پایه و اساس محکمی است که اگر بازیگر در کارش به مشکلی برخورد،می تواند به آن تکیه کند)).

برای یک بازیگر داشتن استعداد ضروری  است اما ابزاری که باعث بروز این استعداد می شود تکنیک است، و از طرف دیگر بازیگر هرچقدر تکنیک بداند ولی بی استعداد باشد بی فایده است.

اگر تکنیک را ابزار بدانیم آن ابزار در بازیگری چیست؟

پاسخ این سوال را به چندین شکل می توان پاسخ داد که ما دو شکل آن را که مرسوم ترند را بر می گزینیم.

-         شکل اول ابزار مورد نیاز بازیگر را به پنج مورد تقسیم می کند:

1-قوه­ی خیال:

استانیسلاوسکی: ((بهترین یار بازیگر تخیل او است و کسی که فاقد آن است یا باید آن را به دست بیاورد یا صحنه را ترک کند،در غیر این صورت آلت دست کارگردانانی خواهد شد که به زور تخیلات خود را در مغز او فرو می کنند)).

بازیگر باید توانایی انجام اعمال خیال وار را داشته باشد او باید بتواند از یک اسب خیالی سواری بگیرد، کتابی خیالی را بخواند و هزاران صفحه خیالی بنویسد برای رسیدن به این مهارت بایستی تمرین کرد...گفتنی است که پایه رسیدن به این تخیلات توجه و مراقبه در واقعیات است،برای مثال وقتی یک کتاب واقعی در دستمان را با تمام حالاتش احساس کنیم و مشاهده ای کامل در شکل و فرم کتاب و دستها داشته باشیم وقتی آن کتاب در دستمان نیست تخیل کردنش آسان تر است.

2-آمادگی جسمانی:

بازیگر در روی صحنه زیر ذره ببین است او علاوه بر زیبای اندام بایستی دارای آمادگی جسمانی برای بازی و حرکات نمایشی را داشته باشد این هم مستلزم کار و تمرین است، او علاوه بر این باید توانایی کنترل تمام بدنش را داشته باشد و این آمادگی را در کلیات بدن متوقف نکند بلکه تا اندام ریز هم باید اشراف داشته باشد.

3-احساس:

یکی از مهترین ابزار بازیگر است چرا که روزنه ورود به شخصیت و وسیله خلق صحنه است تمرین در این زمینه مهمترین وظیفه بازیگر است. برای خلق احساسات گوناگون دو مقدمه نیاز است 1- تخیل 2-تمرکز، با این موارد است که بازیگر می تواند به یک حس ناب برسد. استانیسلاوسکی در این مورد معتقد است که چشمگیر ترین قسمت بازی حرکت است که از حس سرچشمه می گیرد پس بازیگر باید قدرت حس گیری بالایی داشته باشد.

4-بیان مناسب:

گذشته از وجود تمرینات مختلف کارآمد در زمینه ساخت بیان که تعداد زیادی از آنها در کتابهای آموزش بازیگری و کلاسهای مربوط به این زمینه آمده مهمترین عنصری که بازیگر را در داشتن بیان خوب یاری می کند این است که از لایه سطحی متن بگذرد و به مفهوم برسد و این مفهوم را با استفاده از قدرت بیان و نحوه بیان انتقال دهد تا تاثیر بیشتری داشته باشد.

5-استعداد پذیرش نقش:

این استعداد همان تقلید است، یعنی بازیگر بتواند شرایط و حالات مختلف را تقلید کند که به دو بخش تقسیم می شود:

1-تقلید عینیات یعنی چیزهایی را که می بینیم تقلید کنیم

2-تقلید ذهنیات یعنی چیزهایی که درتخیل و ذهن رخ می دهد را تقلید کنیم.

-         شکل دوم دارای هفت بخش است که مخلوطی از ابزار و روش ها است:

1-شروع کردن از خود:

استانیسلاوسکی می گوید بازیگر باید از خود شروع کند یعنی ابتدا خود را در نقش احساس کند بعد از این رشد و نمو شخصیت آسان تر می شود.او می گوید: (( بازیگر را در روی صحنه در شرایطی بگذارید که بیش از هر چیز گویای طبیعت وجود خود باشد)) و در جای دیگر می گوید: (( اگر من خودم نباشم بلکه کس دیگری باشم، فورا به این راه کشیده می شوم که پیکر نقش را به نمایش بگذارم،راه اول بازیگر را به آفرینش پیکری از بشر زنده روی صحنه می کند در حالیکه راه دوم ساختن نقاب پیکر نقش را نشان می دهد)).

2-مسئله صدای بازیگر:

بازیگر بایستی با مشقت و تمرین بسیار بر متن غلبه کند و با اشراف کامل بر آن تک تک کلمات آن را به خوبی و درستی ادا کند و این اوج زیبایی کار او است بازیگر نباید فریب بعضی کلمات خوش آهنگ را بخورد و از مفهوم دیالوگ باز بماند.

3-اشاره، حالات،حرکات:

این ابزار به بازیگر کمک می کند که شخصیت را بارور سازد و منظم کند باید توجه داشت که اشارات و حرکات نیز نمی توانند جایگزین مفهوم شوند. منظور از اشارات همان حرکات بدن است که گاه زائد است و گاه به جا، بازیگر باید حرکات زائد بدنش را حذف و بر بدن خود کنترل داشته باشد، بعضی از بازیگران مشهور آستینشان را به کتشان می دوزند تا حرکات اضافه بدنشان را بگیرد.

هر شخصیتی حرکات و اشارات خاص خود را دارد و این از شرایط جسمانی،روحانی،تالباس فرد تاثیر پذیر است.

4-پ.شش ظاهری و هنر احساس:

بازیگر بایستی با ظاهری مناسب و درست به درونی واقعی برسد یعنی او باید توانایی نمایش گذاشتن احساسات درونی خد بوسیله ی بدن و بیان باشد او بایستی مجموعه ای از اعمال و رفتار را در بایگانی ذهن خود داشته باشد و در صحنه های مختلف بهره بگیرد.

5-ریتم:

در بازیگری تئاتر به دو نوع ریتم برمی­خوریم:

1-ریتم درونی

2-ریتم خارجی یا سطحی

این به معنی تندی و کندی بدن و بیان نیست،بلکه ریتم بازی است، یعنی هردوی آنها که باید به موازات هم هماهنگ باشند،تا بدینوسیله افکار و درونیات شخصیت را آشکار سازد.

6-سکوت:

سکوتهای دراماتیک در بازی تئاتر ئو نوع اند:1-سکوتهای بلند.2-سکوتهای کوتاه، در نوع اول سکوت فقط بازی می بینیم یعنی حرکت  صدایی نمی شنویم ولی در نوع دوم با سکوت اعمال و رفتار یکباره متوقف می شوند و دوباره شروع می شود.

7-اعتماد به نفس:

عدم اعتماد به نفس در هنر پیشه عامل شکست او است،حال در این میان نقش های مبتنی به موازین روانشناسی نیازمند اعتماد به نفس بیشتری است.

 

 بازیگری سینما

بازیگر سینما با دیدن کار خود روی پرده به نقاط ضعف­وقوت خود پی می­برد،معمولا برای بازیگران برای اولین بار دیدن خود روی پرده ناگوار است.

یکی از بازیگران مشهورمی­گوید: (( وقتی خودم را اولین بار روی پرده سینما دیدم با وحشت فهمیدم که چقدر لاغر و قد بلند به نظر می آیم، ولی به سرعت با آن خو گرفتم و شروع کردم به شناخت نقاط ضعف بازی خود برای اصلاح کردنشان در کاربعد)).

در سینما کاگردان از بازیگر می­پرسد:

چطور می­خواهی به طرف دوربین بیایی؟وچطور می­خواهی از آن دور شوی؟

ولی درتئاتر فقط پرسیده می­شود:

چطور می­خواهی این کار را انجام بدهی؟

پس می بینیم که در سینما پای وسیله­ای به نام دوربین به میان آمده، البته موقعیت یک صحنه در سینما به چیزهای زیادی بستگی دارد،مثل نور،ترکیب بندی،قاب بندی و...

در تئاتر استانیسلاوسکی، کشش عضلانی را که به احساسات بازیگر منتهی می­شود یاد می­دهد،یعنی بازیگر از عمل فیزیکی و جسمی به احساس دست می یابد که بهترین و موثرترین راه برای رسیدن به نقش در تئاتر است، اما قضیه در سینما متفاوت است.

بازیگر سینما در جزئیات کار خودش هم نمی تواند سر خود عمل کند، برای مثال تصور کنید در یک نمای درشت بازیگری بخواهد از عمل فیزیکی به احساس برسد،قطعا بعد از بارها تکرار به نتیجه نخواهد رسید، هرچند استانیسلاوسکی می گوید عمل فیزیکی می تواند در ذهن بازیگر رخ دهد ولی باز هم این روش برای  تئاتر ابداع شده است.

بعضی از صحنه های کوتاه در سینما را می توان طوری نقطه گذاری کرد که در بردارنده مفهوم زیادی باشد اما در تئاتر این اتفاق به سختی رخ می دهد

در سینما بازیگر نیازمند وقت بیشتری است و آن مسئله اتکا به نفس که در بخش تئاتر گفته شد در سینما اهمیتش بیشتر است چرا که موارد بسیاری از جمله، سرمایه،زمان، نیروی انسانی و... در صحنه حظور دارند که تحت تاثیر کار بازیگر هستند.

هدف از گفتن این مطالب این بود که ما به این مسئله برسیم که روح عمل در هردو کار یکی است چنان چه اگر در قسمت اول دقیق شویم می بینیم که این ابزار هم در بازیگری سینما اما به شکلی عمیق تر مورد استفاده قرار می گیرد و مهترین تفاوت همان طور که گفته شد تکنیک و فن است یعنی همان جزئیاتی که در بالا گفته شد.

نتیجه گیری:

بازیگر نقش را زندگی نمی کند بلکه در حالتی خلاقه به سر می برد، این حالت به اضافه ی استعداد و معلومات حرفه ای به ما این امکان را می دهد که احساسات را خلق کنیم و اینطور به تماشاگران وانمود کنیم که ما واقعا با این احساسات زندگی می کنیم.

مهمترین تفاوت بازیگری تئاتر و سینما در مرحله بعد از مواجه  تشریح متن است چرا که بازیگر تئاتر روزها تمرین می کند و شخصیتش را هر بار به یکباره بدون درنگ بر روی صحنه اجرا می کند و طی بارها اجرا آن را پخته تر کرده و بهبود می دهد اما بازیگرسینما باید جلوی دوربین برود و تنها یکبار فرصت دارد که یک فیلم را بازی کند او در پروسه تولید فیلم کارش دشوار است چرا که ممکن است کارگردان یک صحنه را در فواصل زمانی زیاد فیلمبردای کند و این بازیگر است که باید در اصطلاح راکورد حسی خودش را نگه دارد وگرنه برای او یک سقوط حرفه ای خواهد بود،حساسیت سینما و بازی در آن را میزان بالا بودن مخاطبش نیز دو چندان می کند.

بازیگری تئاتر=آفرینش پیکری از بشر زنده روی صحنه

بازیگری سینما= آفرینش شخصیت در گستره زمان و مکانی نامعلوم بر روی پرده نقره ای.

 

 

 

 

 

منابع:

1.فنون بازیگری-نورالدین استوار-انتشارات سروش-1360

2.کارهنرپیشه روی نقش-ترجمه پرویزتاییدی-نویسنده استانیسلاوسکی-انتشارات پیام-1354

3.مقاله ی اینترنتی در مورد بازیگری از سایت حوزه هنری استان کردستان(تهمینه جهانگیری)

برخی ازمنابع مورد استفاده در منابع بالا:

حرفه ی من ( سرگئی اوبراتسوف)

کارگردانها از تئاتر می­گویند(ماریا ام دلگادو- پل هر تیاج)

بازنگری در بازیگری(فیلیپ ب.زاریلی)

تئاتروهمزادش(آنتونن آرتو)

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 2:38 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۶
با نگاه ویژه به ”تئاتر فیزیکال”؛
شماره جدید مجله نمایش منتشر شد

آخرین شماره مجله تخصصی نمایش در سال 92، با پرونده موضوعی "تئاتر فیزیکال"و آثار و گفتاری از دکتر ژاله آموزگار، دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر یحیی یثربی، دکتر ناصر آقایی، جمشید مشایخی، ایراج راد، فرهاد آئیش، حسین عابد، شهرام زرگر، رضا مهدی زاده، بنفشه اعرابی، نصرالله قادری و هوشنگ جاوید منتشر و توزیع شد. 

به گزارش سایت ایران تئاتر، در بخش ویژه نوروزی این مجله، نگاهی به آئین های نوروز در گذر تاریخ، عید نوروز، حاجی فیروز، گذری بر نمایش های آیینی نوروز، گفت و گو با ایراج راد مدیر عامل خانه تئاتر، گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی با عنوان "نوروز، جشن آفرینش و پروازهای بی بازگشت هنرمندان در سال 92" گنجانده شده است. 
گفت و گوی ویژه شماره 175-174 مجله نمایش، به گفت و گوهایی با جمشید مشایخی، فرهاد آئیش، آراز بارسقیان، غلامحسین دولت آبادی و شهرام زرگر اختصاص دارد. 
نگاه ویژه این شماره از نشریه، مبحث "تئاتر فیزیکال" را شامل می شود که به این بهانه، مقاله ای از محمد یوسفی و عرفان پهلوانی با عنوان "بیانگری در سکوت کلامی" و دو نوشتار از شیدا عقبایی در باب "قیاسی میان تئاتر فیزیکال غربی و نمایش های سنتی ایرانی" و بنفشه اعرابی با عنوان "پیشینه های تئاتر فیزیکال" عرضه شده است. در ادامه این بخش، گفت و گوهایی با دکتر ناصرآقایی، سعید بهنام خانیکی، رضا مهدی زاده و محمودرضا رحیمی نیز گنجانده شده است. 
در بخش نقد، نمایش های "بی بی بیدل"، "زندگی انسان"، "هرالکس5"، " یک بزرگداشت باشکوه" و "موش + گربه" نقد و بررسی شده اند. 
شماره های 175-174 مجله نمایش، ویژه اسفند 92 و فروردین 93، به مدیر مسئولی حسین مسافرآستانه، سردبیری نصرالله قادری، در 178 صفحه و با بهای 4000 تومان برای علاقه مندان حوزه تئاتر چاپ و توزیع شده است.

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم فروردین 1393ساعت 8:46 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |


وزیریبا کمال تاسف درگذشت اردشیر وزیری پیشکسوت تئاتر لاهیجان را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری تسلیت عرض نموده و برای آن هنرمند فقید رحمت آرزومندم .


+ نوشته شده در یکشنبه هفتم مهر 1392ساعت 21:52 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |

هنرمند پیشکسوت جناب آقای علی حاج علی عسگری

درگذشت مادر گرامیتان

 را  تسلیت عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان صبر و برای آن عزیز رحمت آرزومندم.

+ نوشته شده در یکشنبه هفتم مهر 1392ساعت 21:43 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |

به نقل از رشت نوشت

جشنواره استانی26

آرای بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر گیلان

 

بروشور

عاطفه عبدلی فر (کابوس‌های دنباله دار) – لوح تقدیر به همراه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد

 

موسیقی

لوح تقدیر به همراه ۲میلیون ریال وجه نقد تقدیم شد به گروه موسیقی نمایش “حسن و دیو راه باریک پشت کوه “

 

گریم

لوح تقدیر و جایزه ۲ میلیون ریالی این بخش تعلق گرفت به مهدی صیاد طراح و گریمور نمایش “عاشقستان”

طراحی صحنه

در این بخش ضمن تقدیر از ایده اجرایی طراحی صحنه نمایش “کابوس‌های دنباله دار”،لوح تقدیر و جایزه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریالی جشنواره اهدا شد به یاسر میر حمیدی برای طراحی صحنه نمایش ” شرنگستان “

 

نور

آرمین طیب نعیمی‌، ” کابوس‌های دنباله دار” – لوح تقدیر و ۲۰۰۰٫۰۰۰ریال جایزه نقدی

 

در این بخش ، ستاد اجرایی جشنواره به خاطر حضور موثر د اجرای نور نمایشه،جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی خود را به آقای محسن ناصرانی اهدا نمود.

 

بازیگری زن

تندیس بازیگری اول ، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۴ میلیون ریالی اهدا شد به الناز ابروش بازیگر نمایش “کابوس‌های دنباله دار”

لوح تقدیر بازیگری دوم به همراه جایزه نقدی ۳ میلیون ریالی اهدا شد به افسون غمگسار،بازیگر نمایش “اشک شب نما”

لوح تقدیر بازیگری سوم به مراه جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی به زینب شعبانی،بازیگر نمایش “بعد از سکوت ” اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریالی مشترکاً اهدا شد به خانمها نیلوفر پورمهدی بازیگر نمایش “بعد از سکوت” و شهره تقی نژاد بازیگر نمایش “کابوس‌های دنباله دار”

 

بازیگری مرد

تندیس بازیگری اول،لوح تقدیر و جایزه نقدی ۴ میلیون ریالی اهدا شد به مهرداد بخشی،بازیگر نمایش “کابوس‌های دنباله دار”

لوح تقدیر بازیگری دوم و جایزه نقدی ۳ میلیون ریالی این بخش تقدیم شد به مهدی مخبری،بازیگر نمایش‌های “برفی” و “شاید یک شب اتفاق افتاد”

لوح تقدیر سوم بازیگری و جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی اهدا شد به امیر حامد،بازیگر نمایش “شرنگستان”

 

در این بخش از علی علیپور بازیگر نمایش “عاشقستان” و سیامک مظفری بازیگر نمایش “برفی،با اهدای جایزه ۱٫۵۰۰٫۰۰ریالی و لوح تقدیر مشترکاً تقدیر بعمل آمد.

 

کارگردانی

تندیس اول کارگردانی، لوح تقدیر و جایزه ۵ میلیون ریالی جشنواره اهدا شد به مهرداد هنرمند،کارگردان نمایش “کابوس‌های دنباله دار”

لوح تقدیر دوم کارگردانی و جایزه ۴ میلیون ریالی تقدیم شد به امیر حامد،کارگردان نمایش “شرنگستان”

لوح تقدیر سوم کارگردانی و جایزه ۳ میلیون ریالی اهدا شد به مهدی طاهرپور،کارگردان نمایش “برفی”

 

نمایشنامه نویسی

جایزه برگزیده نمایشنامه نویسی این جشنواره اهدا شد به مهرداد هنرمند،نویسنده و کارگردان نمایش “کابوس‌های دنباله دار”

هیات داوران جشنواره به پاس یک عمر تلاش پیشکسوت نمایشنامه نویسی گیلان آقای غلامحسین منیرزاد،لوح تقدیر و جایزه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریالی خود را به ایشان تقدیم کرد.

 

هیات داوران بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر گیلان ، نمایش “کابوس‌های دنباله دار” را برای شرکت در جشنواره منطقه ای تئاتر معرفی نمود.

همچنین هیات داوری جشنواره ، نمایش ” شرنگستان” را مشروط به انجام اصلاحات و بازبینی مجدد شایسته حضور در جشنواره منطقه ای تئاتر را دانست.

 

هیات داوران جشنواره : محمد حاتمی،محسن سراجی و فریدون محرابی

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم شهریور 1392ساعت 16:41 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |


+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:21 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |


نمایش خرگوش سفید با چشمهای قرمز 

به گزارش لاهیجان به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان , نمایش خرگوش سفید با چشمهای قرمز از گروه نمایش خورتاب در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان اجرا خواهد شد .

همزمان با فرا رسیدن گرامیداشت هفته دولت نمایش خرگوش سفید با چشمهای قرمز با موضوع دفاع مقدس به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی میلاد حسن نیا اجرا خواهد شد. این نمایش از تاریخ ۶ الی ۱۴ شهریور در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان همه روزه عصرها از ساعت ۳۰/۱۸ اجرا می شود .

هنرمندانی که در این نمایش ایفای نقش می کنند : شیرین دمان ، منوچهر امیری ، میلاد حسن نیا ، ارزو علی پور ، فرهاد پور نصیر ، ساخت و اجرا موسیقی : سجاد حقگو ، نوازنده کوبه ای : امین وفایی ، طراح نور : احمد نیک قلب

داستان درمورد مادر شهیدی است که خبر شهادت فرزندش را برای او می آورند ولی مادر باور ندارد

+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:20 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |


+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:15 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |

                                       نمایش  شرنگستان

نویسنده:ناصر کریمی نیک

کارگردان:امیر حامد

بازیگران امیر حامد-محمد حاجتی-حمید شعبانی

12-13شهریور

ساعت19 سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد آستانه اشرفیه

+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:12 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |


+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:11 توسط گردآورنده : رضا فتوت خواه |

مطالب قدیمی‌تر